Proffs på kontroll och provning

Som ett ackrediterat laboratorium arbetar vi med en hög kvalitet och noggrannhet i allt vi gör. Till oss kan du vända dig när det gäller allt som berör kvalitetsfrågor inom material och svetsning, inspektion och provning. 

Kvalitet och noggrannhet i allt vi utför 

Genom att du vänder dig till Nordic NDT garanteras du att provning och kvalitetssäkring sker efter gällande standarder, föreskrifter eller specifika konstruktionskrav.

Det är viktigt för oss att alla uppdrag vi tar oss an utförs med den expertis och skicklighet vi vill förknippas med. 

Samtidigt som det garanterar att kvaliteten upprätthålls lägger vi också stor vikt vid att själva utveckla vår verksamhets metoder och arbete. Våra tekniker genomgår fortlöpande vidareutbildning för att upprätthålla och höja kompetensnivån. All vår mätnings- och provningsutrustning är kontrollerad och kalibrerad samt all provningsdokumentation sparas i minst tio år under sekretess. 

Kontakta oss

+46(0)8-715 16 60
info@nordicndt.se

Därför ska du välja oss

Oavsett om du behöver provning, kvalitetssäkring, inspektion eller besiktning är vi rätt aktör att vända sig till. Vår främsta uppgift är alltid att kvalitetssäkra och bidra till att din nuvarande eller framtida produkt / anläggning presterar både säkert och optimalt.
Sedan starten 1996 har vi prioriterat en stark servicekänsla med korta beslutsvägar.
Det är viktigt för oss att du alltid känner att du kan vända dig till oss för att lösa uppgifterna.  

Nordic NDT kvalitetspolicy 

Vårt kvalitetssystem och arbetssätt ska vara effektivt och ge oss möjlighet att överträffa kundernas förväntningar. Uppdragen utförs med kvalificerad personal och periodisk vidareutbildning genomförs för att ständigt öka och bredda vår kompetens. I allt vårt arbete ska vi aktivt verka för att vår opartiskhet säkerställs. Vi ska följa god professionell praxis och på ett konsekvent sätt uppfylla ställda krav.
​​​​​​​Allt arbete ska utföras på strukturerat sätt som ger oss möjlighet att uppnå våra målsättningar och ständigt förbättra oss.
Vi engagerar samtliga i personalen för att möta de utmaningar som ligger framför oss. 

Kontaktpersoner

Jan Sundström

VD / CEO / NDE Level III / Senior Inspector NDE Engineering​​​​​​​​​​​​​​
​jan@nordicndt.se
Linkedin profil

Alexander Sundström

NDE Level III / Senior Inspector NDE Engineering​​​​​​​
alexander@nordicndt.se
Linkedin profil

Anders Jansson

Senior Inspector NDE Engineering​​​​​​​
anders@nordicndt.se
Linkedin profil