Sekretess och GDPR​

Information som framkommit i samband med våra uppdrag behandlas alltid konfidentiellt och äganderätt skyddas alltid. Vi följer de rättsligt bindande åtaganden som gäller vår bransch.

Nordic NDT AB’s integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser visa Nordic NDT AB’s sätt att behandla personuppgifter för dig som användare av våra tjänster. ​

Sekretess:
Se, Allmänna leveransvillkor ( fliken, Beställ )​

Hur behandlar vi dina personuppgifter:
Personuppgifter är den information som kan kopplas till dig när du använder våra tjänster som namn, födelsedatum, teknisk info som kan kopplas till det uppdrag som vi utfört. ​

Varifrån kommer uppgifterna:​ ​
Uppgifterna kommer från de data vi samlat in i samband med beställning och som du samtyckt till genom din signatur på vår orderbekräftelse.

För vilket ändamål använder vi dina personuppgifter? : ​
Vi använder uppgifterna för dokumentation mot krav i gällande standarder som Nordic NDT AB är ackrediterade för i tredjepartsställning. ​

Vi arkiverar uppgifterna enligt krav i standarder och föreskrifter.

Till vem lämnar vi ut uppgifterna:
Vi lämnar ut uppgifter endast till den som beställt uppdraget eller genom skriftligt medgivande från 3:e part. ​

​​​​​​​Om uppgiftslämnare önskar bli bortagen från vårt kundregister, sker detta genom att kontakta Nordic NDT AB.​​

Kontaktuppgifter

+46(0)8-715 16 60
​​​​​​​info@nordicndt.se​​​​​​